Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DQH Series System

Mô tả

Create the series system for WordPress.

Major features in Create the series system for WordPress. include:

  • Create Custom Post Type Customize All
  • Edit Your Langs
  • Add Button create new post child in Post
  • Add Chapters List Before Content
  • Next/Previous Chapters
  • Allow Paging Chapters Per Page
  • Settings Page

Fork me on: https://github.com/dinhquochan/dqh-series-plugin

Cài đặt

Upload the DQH Series System plugin to your blog, Activate it, then enter Options > Series System.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DQH Series System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • The first version