Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Database Admin by DigitialPixies

Mô tả

Friendly UI for browsing database contents. Administrative actions will be available in future version

Frequently Asked Question

Cài đặt

  1. Upload dpt-dbadmin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload dpt-dbadmin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Database Admin by DigitialPixies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

  • Query sort capability
  • Edit capability (WIP)
  • Sanitize against sql injection
  • Menu placed into tools to avoid main menu clutter

0.1.0

  • Initial release