Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Popular Post

Mô tả

This WordPress plugin adds custom post type widgets or post widget.

You can filter by registered Custom Post Type.

Key Features

 • Title – description that appears over the list of recent custom posts.
 • Post Type – if selected, filter by a custom post type. (e.g. post).
 • Number of posts to show (at most 15) – enter the number of posts to display.
 • Show post view – if selected, this box causes a count of the number of view for each post.
 • Show post comment – if selected, this box causes a count of the number of post comment.
 • Show post date – if selected, Display the post publish date.
 • Show post image – if selected, Display the post featured image.
 • Show post Excerpt – if selected, Display the post Excerpt.
 • Show post category – if selected, Display the post category.

Ảnh màn hình

 • Backend
 • Frontend view

Cài đặt

 1. Download and unzip files. Or install dpp Popular Post Widgets plugin using the WordPress plugin installer.
 2. Upload “dpp_popularpost” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Adds widgets to a widget area and configure settings through the ‘Widgets’ menu in WordPress.

 5. Have fun!

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download and unzip files. Or install dpp Popular Post Widgets plugin using the WordPress plugin installer.
 2. Upload “dpp_popularpost” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Adds widgets to a widget area and configure settings through the ‘Widgets’ menu in WordPress.

 5. Have fun!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Popular Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp