Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

dPlayer – Video Player for WordPress

Mô tả

A nice video player plugin. This video player support various video file type, It support logo overlay and call to action button on the video player. this video plaeyr can be helpful to sell your product online by driving a visitor to purchase page.

How to use

  • After installation you will see a new Admin Menu called dPlayer in the Dashboard.
  • Add new player and configure the player according to your needs.
  • Save the Player
  • Copy the ShortCode
  • Paste the shortCode where you want to embed the player.
  • Enjoy !

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • dPlayer - Video Player for WordPress

Đánh giá

7 Tháng Năm, 2021
I loved this plugin because it provides a user friendly interface in the backend. Best experience.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“dPlayer – Video Player for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp