Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Download Panel (Biggiko Team)

Mô tả

Плагин добавляет плавающую панель внизу сайта.
В настройках добавляется текст панели и ссылка.
Возможность настраивать цвет кнопки ссылки и цвет текста ссылки.

Cài đặt

Скачать и установить.

Hỏi đáp

Для чего?

Добавляет плавающую панель внизу сайта с текстом и ссылкой.

Можно ли настраивать панель?

Да. В настройках есть поля для текста и настройки цвета.

Для кого?

Для всех пользователей.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Download Panel (Biggiko Team)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.2

Add padding for panel.

1.3.2

Add bold font-weight for link.
Change font-family for inherit.

1.3.1

Fix some bugs.

1.3

Add link encoding.

1.2

Add mobile show toggle.

1.1.6

Fix some bugs.

1.1.5

Fix some bugs.

1.1.4

Fix some bugs.

1.1.3

Fix some bugs.

1.1.2

Add plugin version.

1.1.1

Прозрачный фон на мобильных устройствах

1.1

Добавлена возможность выбора цвета бэкграунда и бордера кнопки при наведении

0.2

Правка CSS: добавлен padding для плашки.

0.1

Создание плагина.