Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Download Documents Menu

Mô tả

Need to download a file directly from your menu?

This plugin may solve your problem.

Just add the custom link to the menu, fill the url with the file link and check the option “Download”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Download Documents Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Download Documents Menu” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Download Documents Menu” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.