Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TRY Currency Converter Widget

Mô tả

TRY Currency Converter Widget is convert to TRY, USD, EUR on live.

Ảnh màn hình

  • General View
  • Convert to (USD and EURO)
  • Convert to (TRY and USD)

Cài đặt

Upload the TRY Currency Converter Widget plugin to your blog, activate it

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TRY Currency Converter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Published first version.