Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dot html,php,xml etc pages

Mô tả

This plugin allows you to create custom URLs for ur pages, for your WordPress blog. This Plugin Adds .php, html, .xml etc SIGNATURE Extension to Your Pages Like http://www.yoursitename.com/yourpage.php,.html,xml any signature. WARNING: FIRST DEACTIVATE THE OTHER EXTENSION PAGES PLUGIN. Just Activate The Plugin And Setting The Pages Through Setting->Dot html,php,xml etc pages.

Powered By

KSM (http://ksmughal.com)

Cài đặt

  1. Upload the Dot-html-php-xml-etc-pages directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Set the options in the Settings Panel

Hỏi đáp

Does This Work

It works On WordPress 2.5.1 to WordPress 3.4.1

Plugin Activation Problem while using altranative page extension

FIRST DEACTIVATE THE OTHER EXTENSION PAGES PLUGIN LIKE .html on pages or dot php pages.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dot html,php,xml etc pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp