Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DonatePress – Donation and Fundraising Plugin

Mô tả

Add a donation button using Gutenberg and accept payment via PayPal.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Donatepress Block

Cài đặt

WordPress : Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DonatePress – Donation and Fundraising Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release