Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Don Social Widget

Mô tả

This plugin was created to deliver a simple way to list links of profiles social networks.

It can be used in sidebar, footer and any other type of WordPress sidebar.

With this widget you can:

 • Add a profile of a social network.
 • Define the size of widget.
 • Define if only icons showed or if icon and name is showed.
 • Define presentation of widget, select a color you want.
 • Define target of links.
 • Define orientation of the presentation of widget.

Ảnh màn hình

 • Screenshot ‘screenshot-1.png’ show options of plugin.
 • Screenshot ‘screenshot-2.png’ show configuring plugin.
 • Screenshot ‘screenshot-3.png’ show plugin applied in your site.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload ‘don-social-widget’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Click on the new menu item “Configuration \ Social Widget” and configure your widget preferences.
 4. Go to Appearance -> Widgets and add “Social Widget: Follow Us” to any widget area.
 5. You can add/remove rows after giving widget title and saving the widget once.
 6. Your added entries will be displayed in frontend.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Don Social Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

 • Adjustments in front end presentation.

0.1.1

 • First version published.