Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Serverbanner – NameMc

Mô tả

Serverbanner einbindung von NameMc durch Shortcodes

Webseite: https://domisiding.de

NameMc: https://de.namemc.com/

NameMc Datenschutz / Privacy: https://de.namemc.com/privacy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Serverbanner – NameMc” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release
  • Tested with WordPress 5.4
  • Added Mulitlanguage