Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dolly

Mô tả

Keeps Hello Dolly deactivated.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dolly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp