Dokan with WP Store Locator – Provide store locator to all the vendors of dokan with wp store locator

Mô tả

The plugin is to make a bridge between WP Store Locator and Dokan, so that every vendor with store created with dokan will have the store locator facility.

WP Store Locator

Dokan Plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dokan with WP Store Locator – Provide store locator to all the vendors of dokan with wp store locator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp