WordPress.org

Plugin Directory

Dokan with WP Store Locator – Provide store locator to all the vendors of dokan with wp store locator

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dokan with WP Store Locator – Provide store locator to all the vendors of dokan with wp store locator

Mô tả

The plugin is to make a bridge between WP Store Locator and Dokan, so that every vendor with store created with dokan will have the store locator facility.

WP Store Locator

Dokan Plugin

Đánh giá

14 Tháng Mười Một, 2021
when I try to install this plugin and WP Store Locator, it doesn’t allow me to activate Dokan with WP Store Locator
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dokan with WP Store Locator – Provide store locator to all the vendors of dokan with wp store locator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp