Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dokan auto seller

Mô tả

In Dokan when a user registered it can create or edit products. To create or edit products this user should be a vendor and enable selling for it.
With this plugin, all users after login into their account, will be automatically vendor and enable selling for them.

Cài đặt

  • At first, make sure Dokan is installed and activated.
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/dokan-auto-seller directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
    Now if any users have subscriber or customer role will be automatically changed to the vendor.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dokan auto seller” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dokan auto seller” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dokan auto seller” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0.3

  • Optimize codes
  • Fix translation

1.0.0.0

  • Everything started from here!