Dokan Access Manager

Mô tả

Get Dokan more user friendly with this free plugin!
* You can manage accesses in dokan dashboard
* Simple and Usable

Ảnh màn hình

  • Settings veiw screenshot-1.png

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dokan Access Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Inital Release