Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DoFollow State

Mô tả

DoFollow State let your WordPress webblog have dofollow structure for all links including links on comments. It also remove the rel=”external nofollow” attribute from default wordpress comments-template and it also gives additional meta tag robots with content “index, follow” for every pages.

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DoFollow State” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp