Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Do Shortcode Widget EveryWhere – WPSHARE247

Mô tả

Do shortcode widget everywhere you want, in post, page constent, in content editor classic or Gutenberg hoac template wordpress as header.php, footer.php….

Gọi và hiển thị bất kì Widget nào bạn muốn vào trang, bài viết, custom post type hoặc trong tempalte như header.php, footer.php….

Liên hệ – Contact Us

Professional website design – Thiết kế website chuyên nghiệp: tbay.vn
Web design – Thiết kế web trọn gói: website366.com
Sample Website – Thiết kế web giá rẻ: waoweb.vn
Wordpress Share – Học wordpress: wpshare247.com
Web Content – Viết bài chăm sóc web: vietbaigiare.com

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Tải thư mục do-shortcode-widget-everywhere-wpshare247 vào đường dẫn /wp-content/plugins/
  2. Kích hoạt từ menu Plugins (Plugins > Installed Plugins).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Do Shortcode Widget EveryWhere – WPSHARE247” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Publishing plugin

1.0.1

  • Fix bug widget added first time