Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DMG Custom Menu Widget

Mô tả

Displays a menu created on the ‘Appearance > Menus’ page as a list of links.

Includes advanced options to add CSS styles, modify the title and add HTML/ Text before and after each link.

Replaces the built in Menus Widget (WP_Nav_Menu_Widget).

A hook is available to filter the title: dmg_custom_menu_widget_title.

For example, to change the title on a single page or post, you could add this to your functions.php file:

function myTitleFilter( $title )
{
  if( is_singular() )
  {
    return "<strong>$title</strong>";
  }
  else
  {
    return $title;   
  }
}
add_filter( 'dmg_related_pages_widget_title' , 'myTitleFilter');

More information about this plugin can be found at http://dancoded.com/wordpress-plugins/custom-menu-widget/.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/dmg-custom-menu-widget directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ page in the WordPress admin area
 3. Drag onto any active sidebar on the ‘Appearance > Widgets’ page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DMG Custom Menu Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial version