Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DM Pojo Mobile Menu

Mô tả

This plug-in was created to fix the mobile menu of Pojo templates to fit sub-menus in the usual way in Mobile.
We also added an animation to the mobile menu button to make it look cool.

What’s included?

  • Fix the default Mobile menu of the template about sub-menus.
  • Add animation on the Mobile menu button.

Cài đặt

  1. Download the link.
  2. Upload the zip file via the Plugin upload.
  3. Activate the plugin.
  4. Enjoy.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download the link.
  2. Upload the zip file via the Plugin upload.
  3. Activate the plugin.
  4. Enjoy.
I activated the plugin but I can’t see the changes

This plugin comes as an extension to POJO templates. Your template may not belong to POJO.

Đánh giá

3 Tháng Mười Một, 2017
Tested on multiple Hebrew websites, using LG android and Iphone 6+. Look and working great. Thanks!
25 Tháng Năm, 2017
I installed this plugin on “Atlanta” and the client says it’s amazing! Thanks 🙂
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DM Pojo Mobile Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp