Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DM Contact Form 7 DB

Mô tả

The DM Contact Form 7 DB plugin store contact form 7 entries in database. This Plugin has functionality to export data in to csv so you can export all form records into csv file.

Ảnh màn hình

  • Admin Form List
  • Admin Form Records
  • Admin Record Detail

Cài đặt

From WordPress

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘DM Contact Form 7 DB’
  3. Activate

Manually

  1. Upload the wp-cf7db folder to the wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the DM Contact Form 7 DB plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DM Contact Form 7 DB” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“DM Contact Form 7 DB” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “DM Contact Form 7 DB” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.