Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DL UpToCall

Mô tả

В 2 раза больше звонков с сайта, без увеличения бюджета и переделки сайта. Виджет UpToCall поймает клиентов, организуя звонок за 24 секунды!

Ảnh màn hình

 • Виджет на странице сайта

 • Страница настроек

 • Страница Список звонков

Cài đặt

 1. Распакуйте ар ив с плагином
 2. Загрузите папку с плагином в директорию /wp-content/plugins/ на вашем сервере
 3. Активируйте плагин в разделе Плагины в панели администрирования WordPress
 4. Перейдите на страницу на страницу настроек
 5. Внесите нео одимые изминения или выберите оптимальные настройки
 6. Со раняем изминения

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DL UpToCall” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Add Call List

1.0

 • first release