Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DKA More clean permalinks

Mô tả

When creating new post (or page) the permalink is generated automatically from title. This plugin removes „leftover“ characters (such as „¢¥§) from created permalink.
NB: if you edit permalink manualy the plugin does nothing – permalink will be processed with standard WordPress procedures.

Ảnh màn hình

  • Without plugin
  • With plugin

Cài đặt

  1. Extract plugin to /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DKA More clean permalinks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Confirmed WP 5.0 compatibility

0.3

  • Confirmed WP 4.0 compatibility

0.2

  • Confirmed WP 3.9 compatibility

0.1

  • Initial version released