Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DK White Label

Mô tả

Are you creating WordPress websites for your clients?
Take control over Dashboard experience with DK White Label.

Features

  • Login Screen Customization
  • Hide Dashboard UI Elements
  • Create your own Color Scheme

Github

Ảnh màn hình

  • Login Screen
  • UI Elements
  • Color Scheme

Cài đặt

Installing “DK White Label” can be done either by searching for “DK White Label” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Very handy tool when you need to scale off some menu items and functions or simply just want to get rid of a few annoying things (read Dashboard 🙂 ). Easy to use, great plugin to have!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DK White Label” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release