Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DJ Player

Mô tả

This is a fully responsive music player with tracklist. It’s supported many audio formats(mp3, ogg, mpeg) and others. Also you can add a file as from mediafiles and as external link. The tracklist can include unlimited number of tracks.

Documentation
Player shortcode [djpr-player]
Player settings you can find on the page in admin panel “DJ Player”

Ảnh màn hình

 • “DJ Player” on the site.
 • Fully responsive.
 • In admin panel.
 • In admin panel.
 • “DJ Player” settings.

Cài đặt

Installing “DJ Player” can be done either by searching for “DJ Player” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installing “DJ Player” can be done either by searching for “DJ Player” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

 1. Download the plugin via WordPress.org
 2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DJ Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

DJ Player