Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DiyStyle – Elementor addon for Vita Theme

Mô tả

Diystyle is a custom plugin for Vita WordPress theme

 • Vita theme is required for this plugin.

Ảnh màn hình

 • Diystyle

Cài đặt

Option 1:

 • Go to WordPress Dashboard. Locate Plugins -> Add New
 • Search Diystyle using search option
 • Find the plugin and click Install Now button
 • After installation, click on Activate Plugin link to activate the plugin.

Option 2:

 • Download the plugin
 • Go to WordPress Dashboard. Locate Plugins -> Add New
 • Click on Upload Plugin link from top
 • Upload the downloaded file and click on Install Now
 • After installation, click on Activate Plugin link to activate the plugin.

Hỏi đáp

Is this plugin work with other themes except vita theme?

No

Is elementor plugin required to use this plugin?

Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DiyStyle – Elementor addon for Vita Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“DiyStyle – Elementor addon for Vita Theme” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “DiyStyle – Elementor addon for Vita Theme” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Inilial release