Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Distroy IE

Mô tả

本插件将创建一个只在低于IE8版本的IE浏览器上显示“用户正在使用低版本IE”的警告图片,并且提供了10款更好的浏览器下载链接。大家一定觉得奇怪,作为中国互联网络垄断地位的大哥大腾讯旗下的腾讯TT浏览器为何没有在列表里呢?因为,因为腾讯TT用的是IE的Trident内核,如果不升级IE的话,一样不能用,一样慢得人心烦。希望讨厌IE浏览器的开发者喜欢。

Ảnh màn hình

  • 使用低于IE8版本的IE浏览器就会看到这样的图片,并且可以选择图片中提供的10款浏览器下载安装

Cài đặt

  1. 上传 distroy-ie 目录到 /wp-content/plugins/ 文件夹
  2. 在wordpress的 ‘插件’ 菜单中激活该插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Distroy IE” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • 去掉了不必要的脚本

1.1

  • 修复了一个小bug

1.0

  • 插件诞生,改自QQWorld Framework for WP的一个内置插件