Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disqus Widget

Mô tả

This plugin adds a new widget which can show statistics for your blog’s/forum’s
Disqus comments: most popular discussions, top commenters, recent comments.

Configurable are:
* Color Theme
* Number of items to show
* Default tab view (most popular discussions, top commenters, recent comments)
* Whether to show the standard WordPress widget title bar
* Title of the widget in the title bar

Cài đặt

  1. Upload disqus-widget.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin in the “Plugins” page.
  3. Place the widget into your sidebar using the “Design -> Widgets” page.
  4. In the settings for the Widget setup your Disqus Forum ID. This is the XXXX part
    of http://XXXX.disqus.com.
  5. Save your changes and enjoy the plugin.

Hỏi đáp

None for now.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disqus Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp