Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disqus Language

Mô tả

Disqus Language tells the Disqus Comment System plugin to use the site language instead of the default English. This is a very simple plugin, no configuration required.

Cài đặt

  1. Put the plugin folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin might not mean much to you — after all, you can set the language on Disqus by default — until you need to deal with multilingual websites, using WPML, Polylang, or other, similar plugins. Then you naturally wish that Disqus is correctly translated into each different language supported by your website — and you will truly appreciate what this plugin will do for you!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disqus Language” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp