Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display OpenCart Category

Mô tả

Display OpenCart Category is a WordPress plugin that allows you to show categories
from your separate OpenCart store as primary menu in your WordPress site.
Related Links:

Ảnh màn hình

  • Administration interface in WordPress 3.8
  • Demo Display Opencart Category in Wordpress 3.8 localhost
  • Using Display Opencart Category in website anybuy.vn Wordpress 3.8

Cài đặt

  1. Upload the the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enter your store infomation details in the ‘Settings > Display Opencart Category’ window.

Hỏi đáp

Will this work for any online store or only OpenCart stores?

No, this plugin was built to only work with OpenCart stores.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display OpenCart Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version of plugin.