Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display Name Author Permalink

Mô tả

Replaces the username for author permalinks with the users display name. Returns a 404 if the author permalink using the actual username is used.

Allows authors to select what to display in the URL for their author permalink by use of the users display name. Increments a counter on the end of duplicate display names to make them unique.

Upgrade

  1. Use the plugin updater in WordPress or…
  2. Delete the previous display-name-author-permalink folder from the /wp-content/plugins/ directory
  3. Upload the new display-name-author-permalink folder to the /wp-content/plugins/ directory

Usage

  1. Install and activate.

Cài đặt

  1. Upload the display-name-author-permalink folder to the /wp-content/plugins/ directory or install directly through the plugin installer.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the display-name-author-permalink folder to the /wp-content/plugins/ directory or install directly through the plugin installer.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress or by using the link provided by the plugin installer

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Whenever we need this functionality for a client, this is our go-to solution. Still works like a charm.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Name Author Permalink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 (2009-05-12):

  • Initial Public Release