Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display Exif

Mô tả

changes – 0.2.0
– ‘click to display exif window’ feature had been removed for ‘clickable’ photo images.
– automatically adding css
– better logic
– now it is compatible with border, margin, padding and so on with common browsers
– compatible with alignleft, alignright, aligncenter (wordpress default css)

Adding window ‘on’ your image to display exif data of itself.
See more detail and how to use at instruction page.
http://www.vjcatkick.com/?page_id=11751

Ảnh màn hình

  • Main View

Cài đặt

Place folder in your /wp-content/plugins/ directory and activate through the administration panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Exif” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp