Display Current WP Version

Mô tả

Show current WordPress version with shortcode [wp-version]

Block

This plugin provides 1 block.

  • WP Version Display WordPress Version

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Current WP Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp