Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Child pages as boxes with title,content and image

Mô tả

 1. This plugin Set the list of child pages as square boxes in parent page.
 2. You need to select Parent page under Page attributes in child page
  —>Add New page –>select your parent page for child page under page attributes.
 3. By using [wpb_childpages] you can see the child pages in the parent page
 4. Paste the above short code in your parent page,then you will get the child pages into parent page
 5. In template:
  Please let us know if you have any queries regarding this plugin, Please contact: touchwithsridhar@gmail.com

Cài đặt

 1. Unzip the package, and upload childpages to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Child pages as boxes with title,content and image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp