Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display Avatars

Mô tả

A simple plugin to display the avatar of a post author, without having to modify the theme to do so. Useful for a multisite installation, where users can’t edit themes and you want to be able to update themes without having to re-hack support for post avatars into place. Handy for educational class-blog sites, etc…

Ảnh màn hình

  • Look! The Author's avatar! Beside the title for a blog post!

Cài đặt

  1. Upload wp-display-avatars.php to the /wp-content/plugins/ directory (or, just uplaod the whole display-avatars directory)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. There is no step 3, yet…

Hỏi đáp

What does it do?

All it does is cause the author’s avatar to be displayed in the title of blog posts. It’ll use whatever avatar is supported by WordPress, and plays nicely with the Local Avatar plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Avatars” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • first version. no settings (yet) but that will change.