Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DishSoap

Mô tả

Cleanup those old posts with DishSoap. DishSoap is an post unpublishing and unsticking plugin for those that want to automatically unpublish or unsticky a post on a specified date and time.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of an expired post
  • Screenshot of an unstuck post
  • Screenshot of an expired posts in the posts area

Cài đặt

  1. Upload dishsoap to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where do my expired posts go?

When a post expires it’s posts status is changed from published to expired. In the all posts area it will show up in it’s own category as Expired. Selecting the expired category will show all expired posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“DishSoap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp