Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Discourage Search Engines Notifier

Mô tả

This plugin simply displays Notification in admin bar that will show the state of Discourage Search Engines functionality.
There is no settings, just install the plugin and you will see red or green eye icon above in admin bar. You can click on icon to visit Discourage Search Engines settings page. That’s it!

Ảnh màn hình

 • Blog IS NOT VISIBLE for search engines - Discourage search engines from indexing this site is ON
 • Blog IS VISIBLE for search engines - Discourage search engines from indexing this site is OFF

Cài đặt

 1. Download the plugin from the plugin directory.
 2. Navigate to Plugins, then click on Add New.
 3. Click on Upload.
 4. Find the file you downloaded (discourage-search-engines-notifier.zip) and upload it.
 5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

13 Tháng Mười Hai, 2016
Very useful 🙂
3 Tháng Mười Một, 2016
I always forget to turn this feature on production. This is great 🙂 Thank you!
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Discourage Search Engines Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Revision

1.1

 • Compatibility with WordPress 4.7

1.2

 • Compatibility with WordPress 4.8.2

1.3

 • Compatibility with WordPress 4.9.1

1.4

 • Compatibility with WordPress 4.9.2

1.5

 • Compatibility with WordPress 4.9.8

1.5

 • Compatibility with WordPress 5.0.3