Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Patreon Connect: Patron Discount

Mô tả

Offer your patrons a discount on your Woocommerce! shopping cart. This is an extension to the Patreon Connect wordpress plugin. There are a few different methods to offer discounts to your patrons inlcuding a cart discount, cart shipping discount or a product level discount. The user must be active patrons to receive an automatically applied discount to the cart or the product.

Patreon Connect allows users to login to your websites with Patreon. You can restrict access to content by setting a default contribution level. You control who can see what.

Ảnh màn hình

  • Woocommerce Cart page after discounts have been applied
  • Patreon Connect: Patron Discount options page
  • Editing a product Patron discount settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Patreon Connect: Patron Discount” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added minimum contribution levels to receive cart and shipping discounts