Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Discord Display

Mô tả

Provides a simple native widget for displaying your Discord server

Follow this plugin on GitHub

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Add and configure the widget
  3. Profit!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Activate the plugin
  2. Add and configure the widget
  3. Profit!
None yet!

Đánh giá

5 Tháng Bảy, 2020
I have checked multiple times to check I have done everything right. But it just doesn't work, it works to click connect and it sends me to the right discord but it says 0 online and it doesn't update. This plugin is broken. If this gets fixed then I'm going to update my review.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Discord Display” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1, 10/28/2017

  • Add channel list

1.0.0, 11/25/2015

  • First offical release!