Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disabled NewRelic For AMP

Mô tả

This is simple plugin disable NewRelic for AMP endpoint.

Cài đặt

  1. Upload this directlies to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. And You have to set following information.

Đánh giá

3 Tháng Một, 2017
Works just like if (extension_loaded('newrelic')) { // Add AMP page identifying logic here that would, for example, // set variable $amp to TRUE or FALSE. If $amp is true, disable new relic if ($amp) { newrelic_disable_autorum (FALSE); newrelic_ignore_transaction(); } }
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disabled NewRelic For AMP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0.0

  • update hook

2.0.0

  • Change Hook

1.0.0

  • Initialize Release