Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Yoast's Structured Data

Mô tả

Prevents output of the script tag of type application/ld+json containing schema.org data from the popular Yoast SEO and Yoast SEO Premium plugins.

Đánh giá

25 Tháng Một, 2019 1 reply
Kills most but not all structured data. Description by Yoast still exists, duplicating that line by my preferred SEO replacement. Really appreciate this though.
4 Tháng Sáu, 2018
It works perfectly! Could you also add support to remove the same data from Yoast Local SEO plugin? Thank you 🙂
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Yoast's Structured Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Disable Yoast's Structured Data” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Disable Yoast's Structured Data” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.