Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable WP Lazy Load

Mô tả

Lazy loading speeds up site loading, but sometimes it gets in the way.
This plugin disables native lazy loading in WordPress 5.5 and higher.

More Info

For more information about the new WP Lazy Load functionality:

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/disable-lazy-load directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable WP Lazy Load” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release.