Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable WP Emojis

Mô tả

Disable WP Emojis allows you to remove emojis from your WordPress site’s front-end, including
the feeds, as well as the administration panel pages and e-mails.

Cài đặt

To manually install the Disable WP Emojis plugin:

  1. Upload disable-wp-emojis directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

If you are installing the plugin through the admin panel:

  1. Go to add new plugin page and search for Disable WP Emojis.
  2. Install the plugin and then activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable WP Emojis” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial commit of files.