Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Plugins, Themes and Core Updates

Mô tả

This plugin disable plugins, themes and core updates for WordPress and also the notifications.

It’s very important that you keep your WordPress theme, core and plugins up to date. If you don’t, your blog or website could
be susceptible to security vulnerabilities or performance issues.

If you use this plugin, make sure you keep yourself up to date with new releases of your active WordPress version, plugins
and themes and update them as new versions are released (simply by deactivating this plugin for a short time).

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download the plugin and unzip it.
  2. Upload the folder disable-wp-updates/ to your /wp-content/plugins/ folder.
  3. Activate the plugin from your WordPress admin panel.

Hỏi đáp

What can i do if i want to be up to date with the latest releases ?

Deactivating the plugin you can see the updates for the plugins, themes and wordpress in the “Updates” panel from WordPress Dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Plugins, Themes and Core Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp