Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable WP All Updates Advance

Mô tả

This plugin is use to disable all your WordPress updates as well as notifications for the same that includes WordPress core, themes and plugins. It will prevent your WordPress to check for new updates for them all. This plugin is ideal for whom who have customized WordPress / theme / plugins to work with existing WordPress version and won’t break site after updation.

Read This First:
You need to keep your WordPress updated including themes and plugins so if you fail for the same then it will might compromise security of your site.

Cài đặt

  1. Extract the zip file into your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. On activation it will hide all the theme updates

Hỏi đáp

If you have any question do let me know on gr8nilay@gmail.com

Đánh giá

4 Tháng Hai, 2017
خوب بود و کاری را که گفته بود کرد. در سایت من تمام نوت فیکیشن ها را از کار انداخت
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable WP All Updates Advance” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Release of plugin