Disable User Password Reset Admin Notifications

Mô tả

Disable admin email notifications when a user changes their password. Simply activate the plugin and you will no longer receive a email notification when a user resets their password.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable User Password Reset Admin Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp