WordPress.org

Plugin Directory

Disable Update Notifications & Comments for WordPress

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Update Notifications & Comments for WordPress

Mô tả

Disables Update notification for themes, plugins and core. It has option to disable auto-update of your WordPress Version.If you are not using blog in your website then you can also disable comments and hide comments settings with this plugin.

Cài đặt

The plugin is simple to install:

  1. Download \’disable-update-notifications-and-comments-for-wp.zip\’
  2. Unzip & Upload \’disable-update-notifications-and-comments-for-wp.zip\’ directory to your /wp-content/plugins directory.
  3. Go to the plugin menu page and activate the plugin.

Hỏi đáp

Can I Disable all updates ?

Yes, you can disable all theme, plugin and core updates with this plugin.

Can I Disable WordPress from auto update?

Yes, you can disable WordPress from auto update and update it whenever you want, you can check new available version in updates by selecting NO for Disable All Update Notifications in plugin settings.

I am not using my website as blog, can I remove comments and comment settings from my website

Yes, If want you can remove comments and all comment settings from your website by selecting YES for Disable comments and hide all comment settings for my website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Update Notifications & Comments for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp