Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Right Click Ninetyseven Infotech

Mô tả

Disable Right Click Ninetyseven Infotech is a free wordpress plugin. It disables right click, CTRL+C, CTRL+X on wordpress site.

Cài đặt

Step 1. Upload the ‘disable-right-click-nsi’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
Step 2. Activate the “Disable Right Click Ninetyseven Infotech” Plugins.
Step 3. Its Show Time

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Right Click Ninetyseven Infotech” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial Rollout.