Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Revisions

Mô tả

Disable revision functions in WordPress and delete all entries of revisions in database.
It is extremely important to back up your database before install this plugin.

Cài đặt

  1. Back up your database
  2. Upload disable-revisions directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. PROFIT!

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Back up your database
  2. Upload disable-revisions directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. PROFIT!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Revisions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp