Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable REST API (wp-json and oembed)

Mô tả

This plugin fully disables wp-json and oembed mixed up with REST API.

Cài đặt

As any other plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

As any other plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable REST API (wp-json and oembed)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp