Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Reset Password

Mô tả

Disabling reset password function over email of WordPress and Fix bug Unauthorized Reset Password (0day).
Use caution and if necessary, after the core fix bug fixes you should delete it.

Build Status

Development

Credits

Donations

Cài đặt

  1. Unzip the archive and put the disable-reset-password folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Unzip the archive and put the disable-reset-password folder into your plugins folder (/wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
What if I forgot my password?
Is this definitive protection?

Đánh giá

2 Tháng Sáu, 2017 1 reply
another reset plugin that doesnt work. you can still use the link to this page: /wp-login.php?action=lostpassword crap
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Reset Password” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Basic functions disabling reset password.